www.hano.pl
Noga 145

Noga 145

Średnica rury 60 mm.

Noga 145

Maksymalny rozmiar
blatu 800 x 800 mm.

Noga 145
Noga 145

Noga 145

Chromowana.