www.hano.pl

Stelaż 410

Rama stelaża wykonana z profilu 30x30 mm. Stelaż jest dostępny na nogach
 • kwadratowych o przekroju: 30x30mm

Stelaż 415

Rama stelaża wykonana z profilu 50x30 mm. Stelaż jest dostępny na nogach
 • okrągłych o średnicy:60mm
 • kwadratowych o przekroju: 50x50mm, 60x60mm

Stelaż 417

Rama stelaża wykonana z profilu 50x30 mm. Stelaż jest dostępny na nogach
 • prostokątnych o przekroju: 60x20mm

Stelaż 420

Rama stelaża wykonana z profilu 40x20 mm. Stelaż jest dostępny na nogach
 • okrągłych o średnicy: 40mm, 50mm, 60mm, 80mm
 • kwadratowych o przekroju: 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm

Stelaż 425

Rama stelaża wykonana z profilu 40x20 mm. Stelaż jest dostępny na nogach
 • okrągłych o średnicy: 50mm, 60mm
 • kwadratowych o przekroju: 50x50mm, 60x60mm
 • prostokątnych o przekroju: 80x20mm

Stelaż 430

Rama stelaża wykonana z profilu 40x20 mm. Stelaż jest dostępny na nogach
 • okrągłych o średnicy: 50mm, 60mm
 • kwadratowych o przekroju: 60x60mm

Stelaż 450

Nogi stelaża wykonane z profilu 50x50mm, łączyny pod blatem wykonane z profilu 50x20mm.

Stelaż 455

Nogi stelaża wykonane z profilu 60x30mm, łączyna pod blatem wykonana z profilu 60x30mm.

Stelaż 460

Nogi stelaża wykonane z profilu 60x30mm, łączyny pod blatem wykonane z profilu 40x20mm.

Stelaż 465

Nogi stelaża wykonane z profilu 60x30mm, łączyny pod blatem wykonane z profilu 30x20mm.

Stelaża 470

Nogi stelaża wykonane z profilu 80x20mm, połączone kanałem kablowym.

Stelaża 475

Nogi stelaża wykonane z profilu 80x20mm. łączyny wykonane z profilu 40x20mm.