Noga 145

Średnica rury 60 mm.

Noga 145

Maksymalny rozmiar blatu 800 x 800 mm.

Noga 145

Chromowana.

Hano