Stelaż 455

Nogi stelaża wykonane z profilu 60x30mm,
łączyna pod blatem wykonana z profilu 60x30mm.

Stelaż 455

Nogi stelaża wykonane z profilu 60x30mm,
łączyna pod blatem wykonana z profilu 60x30mm.

Stelaż 455

Nogi stelaża wykonane z profilu 60x30mm,
łączyna pod blatem wykonana z profilu 60x30mm.

Hano