Stelaż 565

nogi biurka łączone kanałem kablowym lub blendą płytową
nogi biurka wyposażone w zdejmowane osłony umożliwiające
pionowe prowadzenia kabli

Stelaż 565

nogi biurka łączone kanałem kablowym lub blendą płytową
nogi biurka wyposażone w zdejmowane osłony umożliwiające
pionowe prowadzenia kabli

Stelaż 565

nogi biurka łączone kanałem kablowym lub blendą płytową
nogi biurka wyposażone w zdejmowane osłony umożliwiające
pionowe prowadzenia kabli

Hano